Małżeństwo w świetle Pisma Świętego_studium

Studium na temat małżeństwa, w świetle Pisma Świętego. Omawiane są w nim zasady funkcjonowania rodziny, prawa i obowiązki jej członków, a także sposoby rozwiązywania problemów rodzinnych w oparciu o treść Pisma Świętego. 

Całe studium składa się z 32 części. Będziemy je zamieszczać w blokach po kilka części, aby słuchacze mogli bez pośpiechu przeanalizować opublikowany materiał. 

Zachęcamy do odsłuchiwania nagrań w kolejności chronologicznej, aby nie zgubić wątku i nie wyciągnąć błędnych wniosków. 

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku. 

1 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.1-5 - mp3 Dariusz Parfienowicz
2 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.6-10 - mp3 Dariusz Parfienowicz
3 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.11-15 - mp3 Dariusz Parfienowicz
4 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.16-20 - mp3 Dariusz Parfienowicz
5 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.21-25 - mp3 Dariusz Parfienowicz
6 Małżeństwo w świetle Pisma Świętego-studium, cz.26-32 - mp3 Dariusz Parfienowicz
 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl