Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej - mp3

Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej

Na podstawie listu Pawła do Rzymian - rozdziały 9 do 11 - i tekstów pokrewnych wykład porusza zagadnienie Izraela jako narodu wybranego i odpowiada na pytanie, czy został on odrzucony przez Boga. Porusza także kwestię zależności w eklesii uczniów Jezusa narodowości żydowskiej i nieżydowskiej.

Dariusz Parfienowicz, Piątków, 17 listopada 2013 roku. 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl