Fałszywy obraz Boga w kalwinizmie - wideo

 

Część1

 

 

Część 2

 

Film dostępny także na YouTube - część 1, część 2