Trójjedyny Bóg - studium - mp3

Studium na temat Trójjedynego Boga, oparte na szczegółowej analizie fragmentów Pisma Świętego, których używają antytrynitarze, próbując zaprzeczać prawdziwej naturze Boga.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl