Komu ścierpły zęby i dlaczego? - studium

Studium na temat odpowiedzialności za grzechy przodków. Czy odpowiadasz za grzechy swoich rodziców, dziadków, pradziadków? Czy ich grzechy ciążą na tobie? Co na ten temat mówi Pismo Święte. Czy t.zw. pojęcie grzechu pokoleniowego ma oparcie w Piśmie Świętym? Mamy nadzieję, że na te pytania znajdziesz odpowiedź po przesłuchaniu studium.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl