... przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma,

czy tak się rzeczy mają.

Dz. Ap. 17:11

Znak czasów

 
"Israel My Glory", czasopismo wydawane przez organizację Friends of Israel Gospel Ministry, od lat publikuje cenne artykuły poświęcone roli Izraela jako ludu Bożego, prezentowanej w świetle proroctw Starego i Nowego Testamentu.

Wymownym znakiem czasu jest to, że pierwszy numer (1/2) z bieżącego roku jest w całości poświęcony Nowemu Porządkowi Światowemu (New World Order), zagadnieniu, które formalnie wykracza poza tematykę pisma.

Również drugi numer (3/4) omawia w dużej mierze zagadnienia charakterystyczne dla biblijnego obrazu czasów ostatecznych, jak np. nowy ruch Wyłaniającego się Kościoła (Emerging Church), fałszywe nauki wkradające się do Kościoła, jak np. coraz bardziej lekceważący stosunek do poważnego traktowania Biblii w życiu codziennym, czy -- obecna w Kościele już od dawna -- błędna teologia zastąpienia, według której Kościół wszedł na miejsce Izraela w planie Bożym.

Link do strony czasopisma: Israel My Glory

 


Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl