Zbawienie w świetle Pisma Świętego_studium - mp3

Niniejsze studium zastąpiło to, które do tej pory było dostępne na Tiqva. Zawiera ono w swojej treści wszystko, co było omawiane we wcześniejszym studium, lecz bardziej szczegółowo.

 

Studium dotyczy zagadnienia zbawienia w świetle Pisma Świętego. Omawia, czym jest zbawienie i czego dotyczy. 

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

 

Część 1

Część 2

 

 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl